KAEDAH PELAKSANAAN CUTI SEPARUH GAJI DAN PIHAK BERKUASA MELULUS

Sebagaimana YBhg. Datuk/ Dato'/ Datin/ Tuan/ Puan/ sedia maklum, Perintah Am 13(a) (ii)/ 51(a) (ii) Bab C Tahun 1974 memperuntukakan kemudahan Cuti Separuh Gaji (CSG) diberi atas sebab-sebab kesihatan 'sanak saudara yang rapat sahaja kepada pegawai'. Tafsiran "sanak saudara yang rapat sahaja kepada pegawai" telah diperjelaskan melalui Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 1985 (SPP 5/1985) adalah termasuk keluarga pegawai sendiri, adik beradik, ibu bapa kandung, ibu bapa mertua, nenek dan datuk pegawai.

Muat turun untuk maklumat lanjut: