JEMPUTAN ORANG PERSEORANGAN UNTUK MERASMIKAN PROGRAM DI SEKOLAH

Adalah dimaklumkan bahawa, semua jemputan orang perseorangan untuk merasmikan program di sekolah perlulah membuat permohonan ke Pejabat Pendidikan Daerah masing-masing. Pejabat Pendidikan Daerah akan memanjangkan jemputan tersebut ke Unit Perhubungan dan Pendaftaran Jabatan Pendidikan Negeri Kedah untuk tindakan selanjutnya.

Muat turun untuk maklumat lanjut: