PELANJUTAN TEMPOH PERLAKSANAAN WAKTU MENGAJAR BAGI GDM, GPB, GPM SEMASA LAKSANA NBOS

KPM telah bersetuju untuk meneruskan pelaksanaan NBOS-PPG mengurangkan beban tugas pentadbiran guru dengan melantik Pembantu Guru secara pekerja Sambilan Harian (PSH) di negeri Melaka dan Kedah. Sehubungan dengan itu, pemakaian Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) Bilangan 3 Tahun 2005: Penyelarasan Waktu Mengajar Bagi Guru Penyelaras Bestari serta Guru Perpustakaan dan Media Sekolah dan SPI BIlangan 14 Tahun 2007.

Muat turun untuk maklumat lanjut: