LARANGAN PEMBERIAN CENDERAHATI KEPADA TETAMU TERHORMAT (VIP)

Adalah dimaklumkan bahawa, keputusan Mesyuarat Ketua Setiausaha Negara Ketua Setiausaha/ Ketua Pengarah (KSN KSU/KP) Bil. 1 Tahun 2017 pada 9 Januari 2017 dan Mesyuarat Pengurusan Tertinggi Kementerian Pendidikan (KPM) Bil. 2 Tahun 2017 pada 11 Januari 2017 telah memutuskan bahawa amalan pemberian cenderahati kepada tetamu kehormat (VIP) semasa perasmian majlisi rasmi KPM hendaklah diberhentikan dan dilarang sama sekali berkuatkuasa serta merta.  Larangan ini juga selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan: PB 3.1 Garis Panduan Langkah-langkah Mengoptimimkan Perbelanjaan Kerajaan.

Muat turun untuk maklumat lanjut: